7η μεραρχία 60,
60100, Κατερίνη

Σωκράρους 11,
60100, Κατερίνη

info@kalpakidisteletes.gr

2351035766

Το γραφείο τελετών Καλπακίδη αναλαμβάνει πάσης φύσεως πένθιμες τελετές όπως κηδείες και μνημόσυνα.