7η μεραρχία 60,
60100, Κατερίνη

Σωκράρους 11,
60100, Κατερίνη

info@kalpakidisteletes.gr

2351035766

Ο οίκος τελετών Καλπακίδη.πιστεύει πως είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει και να πεθαίνει με τα δικά του πιστεύω και όπως επιθυμεί ,έτσι αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας της αποτέφρωσης του αγαπημένου σας ανθρώπου . Απαλλάσσοντας τους συγγενείς από το βάρος των γραφειοκρατικών θεμάτων .

Η διαδικασία της αποτέφρωσης γινόταν στη Σόφια της Βουλγαρίας αλλά πλέον γίνεται και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα στην Ριτσώνα( Διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό).
Έτσι μπορούν οι συγγενείς κατόπιν επιθυμίας τους να συνοδεύσουν το αγαπημένο τους πρόσωπο,με την εποπτεία του γραφείου τελετών .